English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Waarschuwing: alleen het uitvoeren van een volledige vulbewerking kan worden onderbroken. De opdracht wordt genegeerd. Andere typen vulbewerkingen kunnen alleen worden gestopt en worden voortgezet als u hetzelfde type verkenning opnieuw start.

Click to search this error in Google

English version

Warning: Only running full population can be paused. The command is ignored. Other type of population can just be stopped and it will continue when your start the same type of crawl again.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Dutch

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions