English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

De wizard Distributiepakket maakt een Windows Installer-pakket (.msi-bestand) dat in een structuur met Groepsbeleid kan worden geplaatst. Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt het beleid op Windows 2000- en Windows XP-clients geïnstalleerd.

Click to search this error in Google

English version

The Deployment Package Wizard creates a Windows Installer Package (.msi file) that can be dropped into a Group Policy tree. The policy is installed on Windows 2000 and Windows XP clients during the login process.

Click to search this error in Google



Localized version
 Dutch

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
6 versions





Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions