English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Waarschuwing: alleen abonneeservers waarop SQL Server 7.0 Service Pack 2 of hoger wordt uitgevoerd, kunnen worden gesynchroniseerd met de publicatie %1, omdat een validatietaak op de volledige publicatie is uitgevoerd.

Click to search this error in Google

English version

Warning: only Subscribers running SQL Server 7.0 Service Pack 2 or later can synchronize with publication '%1' because publication wide validation task is performed.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Dutch

Error category
 SQL Server

Other localized versions
11 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions