English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Localized version

Global-elinkaaren sisältävää esiintymää voidaan käyttää vain PerformanceCounter-laskurista, jonka InstanceLifetime-määritys on PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.

Click to search this error in Google

English version

An instance with a lifetime of Global can only be accessed from a PerformanceCounter with the InstanceLifetime set to PerformanceCounterInstanceLifetime.Global.

Click to search this error in GoogleLocalized version
 Finnish

Error category
 .Net Framework

Other localized versions
24 versions

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions